Základná škola s MŠ Banská Belá, Banská Belá 315

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Banská Belá 315, 96615 Banská Belá
WWW:
E-Mail: zs@zsbbela.edu.sk
Telefón: 045 69 33 116 
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Štiavnica
IČO: 037831054
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jarmila Šilerová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Banská Belá, Banská Belá 315
fotka
Mgr. Zuzana Dobáková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Banská Belá, Banská Belá 315
fotka
Mgr. Anna Bertová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Banská Belá, Banská Belá 315
fotka
Mgr. Anna Trilcová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Banská Belá, Banská Belá 315