Základná škola s MŠ Štiavnik, Štiavnik 177

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Štiavnik 177, 01355 Štiavnik
WWW:
E-Mail: riaditel@zsstiavnik.sk
Telefón: 041/ 5583 323
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bytča
IČO: 036145297
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Gabriela Fujačková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Štiavnik, Štiavnik 177
fotka
Ing. Marta Šeligová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Štiavnik, Štiavnik 177