Základná škola Šumiac, Kráľovohoľská 413

Typ: Základná škola
Adresa: Kráľovohoľská 413, 97671 Šumiac
WWW:
E-Mail: skolasumiac@gmail.com
Telefón: 048/6181315
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 037828371
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Renáta Laurenčíková
Výchovný poradca
Základná škola Šumiac, Kráľovohoľská 413
fotka
Mgr. Miroslava Hrabovská
Riaditeľ
Základná škola Šumiac, Kráľovohoľská 413