Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej Šurany, Námestie Hrdinov 6

Typ: Základná škola
Adresa: Námestie Hrdinov 6, 94201 Šurany
WWW:
E-Mail: cirkevna.zs@stonline.sk
Telefón: 035/ 6500 950
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nové Zámky
IČO: 31825702
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Katarína Blanárová
Výchovný poradca
Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej Šurany, Námestie Hrdinov 6
fotka
Mgr. Zita Garayová
Výchovný poradca
Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej Šurany, Námestie Hrdinov 6
fotka
PaedDr. Monika Svitačová
Riaditeľ
Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej Šurany, Námestie Hrdinov 6