Základná škola Jána Bakossa Banská Bystrica, Bakossova 5

Typ: Základná škola
Adresa: Bakossova 5, 97401 Banská Bystrica
WWW:
E-Mail: skola@zsbakbb.edu.sk
Telefón: 048/ 4153 301
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 035677678
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PeadDr. Jana Šajbanová
Výchovný poradca
Základná škola Jána Bakossa Banská Bystrica, Bakossova 5
fotka
Mgr. Tatiana Michalovičová
Výchovný poradca
Základná škola Jána Bakossa Banská Bystrica, Bakossova 5
fotka
Mgr. Margita Karaková
Riaditeľ
Základná škola Jána Bakossa Banská Bystrica, Bakossova 5