Základná škola s MŠ Tekovské Nemce, Školská 416

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Školská 416, 96654 Tekovské Nemce
WWW:
E-Mail: supkajuraj@gmail.com
Telefón: 045/ 6892 525 911 301 177
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 037865153
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Juraj Šupka
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Tekovské Nemce, Školská 416
fotka
Juraj Podskalický
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Tekovské Nemce, Školská 416