Základná škola Telgárt, Telgárt 68

Typ: Základná škola
Adresa: Telgárt 68, 97673 Telgárt
WWW:
E-Mail: zs.telgart@centrum.sk
Telefón: 048/6194637
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 037828380
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr., Ivan Citterberg
Výchovný poradca
Základná škola Telgárt, Telgárt 68
fotka
Mgr. Marta Klajbanová
Riaditeľ
Základná škola Telgárt, Telgárt 68