Špec.základná škola Banská Bystrica, Ďumbierska 15

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Ďumbierska 15, 97411 Banská Bystrica
WWW:
E-Mail: specialnaskola@gmail.com
Telefón: 048/4141277
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 00354252
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Agnesa Mitterpachová
Výchovný poradca
Špec.základná škola Banská Bystrica, Ďumbierska 15
fotka
Mgr. Lýdia Miklošovičová
Riaditeľ
Špec.základná škola Banská Bystrica, Ďumbierska 15