Cirkevná základná škola Topoľčany, Ľ. Fullu 2805/6

Typ: Základná škola
Adresa: Ľ. Fullu 2805/6, 95501 Topoľčany
WWW:
E-Mail: zesvcdon@stonline.sk
Telefón: 038/ 5327 180
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Topoľčany
IČO: 31825052
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Miroslav Blaho
Výchovný poradca
Cirkevná základná škola Topoľčany, Ľ. Fullu 2805/6
fotka
PaedDr. Peter Jamrich
Riaditeľ
Cirkevná základná škola Topoľčany, Ľ. Fullu 2805/6