Cirkevná základná škola Topoľčany, Lipová ulica 3868/10

Typ: Základná škola
Adresa: Lipová ulica 3868/10, 95501 Topoľčany
WWW:
E-Mail: zysvklad@stonline.sk
Telefón: 038/ 5328 898
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Topoľčany
IČO: 30997241
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Janka Beluská
Výchovný poradca
Cirkevná základná škola Topoľčany, Lipová ulica 3868/10
fotka
Mgr. Emília Andelová
Riaditeľ
Cirkevná základná škola Topoľčany, Lipová ulica 3868/10