Základná škola Banská Bystrica, Ďumbierska 17

Typ: Základná škola
Adresa: Ďumbierska 17, 97411 Banská Bystrica
WWW:
E-Mail: gmatus75@gmail.com
Telefón: 048/ 4141 587, 907 781 877
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 035677686
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Nina Dvorská
Výchovný poradca
Základná škola Banská Bystrica, Ďumbierska 17
fotka
Mgr. Katarína Múková
Výchovný poradca
Základná škola Banská Bystrica, Ďumbierska 17
fotka
PaedDr. Patrik Ferianc
Riaditeľ
Základná škola Banská Bystrica, Ďumbierska 17