Základná škola Topoľčianky, Litoměřická 32

Typ: Základná škola
Adresa: Litoměřická 32, 95193 Topoľčianky
WWW:
E-Mail: zstopolcianky@gmail.com
Telefón: 037/ 6301 321 
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 037865145
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Farkašová
Výchovný poradca
Základná škola Topoľčianky, Litoměřická 32
fotka
Mgr. Jozef Barát
Riaditeľ
Základná škola Topoľčianky, Litoměřická 32