Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica, Gaštanová 12

Typ: Základná škola
Adresa: Gaštanová 12, 97409 Banská Bystrica
WWW:
E-Mail: milanpapay@zsjgtbb.sk
Telefón: 048/ 4131 573
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 035677741
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Iveta Čuková
Výchovný poradca
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica, Gaštanová 12
fotka
Mgr. Milan Pápay
Riaditeľ
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica, Gaštanová 12