ZŠ s MŠ Torysa, Torysa 26

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Torysa 26, 2876 Torysa
WWW:
E-Mail: skola@zstorysa.edu.sk
Telefón: 051/4597247
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 37942247
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Karin Adamková
Výchovný poradca
ZŠ s MŠ Torysa, Torysa 26
fotka
Mgr. Oľga Bujňáková
Riaditeľ
ZŠ s MŠ Torysa, Torysa 26