Základná škola Banská Bystrica, Golianova 8

Typ: Základná škola
Adresa: Golianova 8, 97401 Banská Bystrica
WWW:
E-Mail: zsgolianova@gmail.com
Telefón: 048/ 4147 851
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 017067391
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zlatica Sekerešová
Výchovný poradca
Základná škola Banská Bystrica, Golianova 8
fotka
PaedDr. Peter Zlevský
Riaditeľ
Základná škola Banská Bystrica, Golianova 8