Základná škola A.B Trenčianske Teplice, SNP 6

Typ: Základná škola
Adresa: SNP 6, 91451 Trenčianske Teplice
WWW:
E-Mail: simun.j@ttzs.sk
Telefón: 326552586
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trenčín
IČO: 034000976
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Elena Špačková
Výchovný poradca
Základná škola A.B Trenčianske Teplice, SNP 6
fotka
Mgr. Jozef Šimún
Riaditeľ
Základná škola A.B Trenčianske Teplice, SNP 6