Základná škola Banská Bystrica, Moskovská 2

Typ: Základná škola
Adresa: Moskovská 2, 97404 Banská Bystrica
WWW:
E-Mail: riaditel@zsmosbb.eu
Telefón: 048/ 4231 834
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 035677708
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Iveta Sepešiová
Výchovný poradca
Základná škola Banská Bystrica, Moskovská 2
fotka
Mgr. Júlia Kapriová
Výchovný poradca
Základná škola Banská Bystrica, Moskovská 2
fotka
Mgr. Marta Melicherová
Riaditeľ
Základná škola Banská Bystrica, Moskovská 2