Základná škola s MŠ Štefana Moysesa Banská Bystrica, Námestie Š. Moysesa 23

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Námestie Š. Moysesa 23, 97401 Banská Bystrica
WWW:
E-Mail: zsmoyses@gmail.com
Telefón: 048/ 4153 460
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 00652709
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Miroslava Murgašová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Štefana Moysesa Banská Bystrica, Námestie Š. Moysesa 23
fotka
PhDr. Mária Poliaková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Štefana Moysesa Banská Bystrica, Námestie Š. Moysesa 23