Základná škola s MŠ Uhrovec, SNP 5

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: SNP 5, 95641 Uhrovec
WWW:
E-Mail: skola@zsuhrovec.edu.sk
Telefón: 387694284
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bánovce nad Bebravou
IČO: 036128538
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zuzana Horníková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Uhrovec, SNP 5
fotka
PaedDr. Roman Ševčík
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Uhrovec, SNP 5