Základná škola Banská Bystrica, Radvanská 1

Typ: Základná škola
Adresa: Radvanská 1, 97405 Banská Bystrica
WWW:
E-Mail: zsradvan@stonline.sk
Telefón: 048/ 4161 927
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 035677759
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Čunderlíková
Výchovný poradca
Základná škola Banská Bystrica, Radvanská 1
fotka
Mgr. Katarína Príbojová
Riaditeľ
Základná škola Banská Bystrica, Radvanská 1