Špeciálna zákl.škola i. Valaská, Švermova 1

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Švermova 1, 97646 Valaská
WWW:
E-Mail: ovalaska@email.cz
Telefón: 048/6176923
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 710147873
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Juraj Hlaváč
Riaditeľ
Špeciálna zákl.škola i. Valaská, Švermova 1
fotka
Mgr. Danka Dorková
Výchovný poradca
Špeciálna zákl.škola i. Valaská, Švermova 1