Základná škola Veľké Rovné, Ivor 1422

Typ: Základná škola
Adresa: Ivor 1422, 01362 Veľké Rovné
WWW:
E-Mail: riaditelka@zsivor.sk
Telefón: 041/ 5582 228
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bytča
IČO: 037809822
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Paula Kmecíková
Riaditeľ
Základná škola Veľké Rovné, Ivor 1422
fotka
Mgr. Jana Butková
Výchovný poradca
Základná škola Veľké Rovné, Ivor 1422