Základná škola s MŠ Veľké Rovné, Veľké Rovné 302

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Veľké Rovné 302, 01362 Veľké Rovné
WWW:
E-Mail: zuzana.kormanova@zssutvrovne.sk
Telefón: 041/ 5582 366; 911 558235
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bytča
IČO: 037812793
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Marta Košteková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Veľké Rovné, Veľké Rovné 302
fotka
Mgr. Zuzana Kormanová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Veľké Rovné, Veľké Rovné 302