Základná škola Banská Bystrica, Trieda SNP 20

Typ: Základná škola
Adresa: Trieda SNP 20, 97447 Banská Bystrica
WWW:
E-Mail: zs.snp20@stonline.sk
Telefón: 048/ 4144 723, 917 426 815
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Bystrica
IČO: 035677767
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Eva Smekalová
Výchovný poradca
Základná škola Banská Bystrica, Trieda SNP 20
fotka
PaedDr. Jarmila Buková
Riaditeľ
Základná škola Banská Bystrica, Trieda SNP 20