Základná škola Vígľaš, Za zámkom 436

Typ: Základná škola
Adresa: Za zámkom 436, 96202 Vígľaš
WWW:
E-Mail: zsviglas@gmail.com
Telefón: 045 / 5380228
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Detva
IČO: 037831321
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Slávka Koželuhová
Výchovný poradca
Základná škola Vígľaš, Za zámkom 436