Základná škola Banská Štiavnica, Ludvíka Svobodu 40

Typ: Základná škola
Adresa: Ludvíka Svobodu 40, 96901 Banská Štiavnica
WWW:
E-Mail: zsjkollara@centrum.sk
Telefón: 045/6920627
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Štiavnica
IČO: 035991488
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Alena Jánošíková
Výchovný poradca
Základná škola Banská Štiavnica, Ludvíka Svobodu 40
fotka
PaedDr. Nadežda Sámel - Dobrovičová
Riaditeľ
Základná škola Banská Štiavnica, Ludvíka Svobodu 40