Základná škola Volkovce, Školská 1

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 1, 95187 Volkovce
WWW:
E-Mail: ztgladne@zsvolkovce.edu.sk
Telefón: 037/ 6304 226
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 037865030
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Marta Kostolániová
Výchovný poradca
Základná škola Volkovce, Školská 1
fotka
PaedDr. Mária Považanová
Riaditeľ
Základná škola Volkovce, Školská 1