Špec.základná škola Banská Štiavnica, Novozámocká 11

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Novozámocká 11, 96901 Banská Štiavnica
WWW:
E-Mail: szs@szsbs.edu.sk
Telefón: 045/6922625
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Štiavnica
IČO: 35984643
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jarmila Kosecová
Výchovný poradca
Špec.základná škola Banská Štiavnica, Novozámocká 11
fotka
Mgr. Beata Rafajová
Riaditeľ
Špec.základná škola Banská Štiavnica, Novozámocká 11