Základná škola Banská Štiavnica, P. Dobšinského 17

Typ: Základná škola
Adresa: P. Dobšinského 17, 96922 Banská Štiavnica
WWW:
E-Mail: zs_j.horaka@zsjhbs.edu.sk
Telefón: 045/2909031
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Štiavnica
IČO: 035991496
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ján Maruniak
Riaditeľ
Základná škola Banská Štiavnica, P. Dobšinského 17
fotka
Mgr. Vladimíra Sombatiová
Výchovný poradca
Základná škola Banská Štiavnica, P. Dobšinského 17