Základná škola Vysoká nad Kysucou, Horný Kelčov 658

Typ: Základná škola
Adresa: Horný Kelčov 658, 02355 Vysoká nad Kysucou
WWW:
E-Mail: zskelcov@gmail.com
Telefón: 041/ 4364 372
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Čadca
IČO: 037812262
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Emília Krasulová
Výchovný poradca
Základná škola Vysoká nad Kysucou, Horný Kelčov 658
fotka
Mgr. Mária Pivková
Riaditeľ
Základná škola Vysoká nad Kysucou, Horný Kelčov 658