Základná škola Zákopčie č. 957 Zákopčie, Stred 957

Typ: Základná škola
Adresa: Stred 957, 02311 Zákopčie
WWW:
E-Mail: zszakopcie@centrum.sk
Telefón: 041/ 4344 126 
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Čadca
IČO: 037812351
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Rečičárová
Výchovný poradca
Základná škola Zákopčie č. 957 Zákopčie, Stred 957
fotka
Mgr. Eva Červencová
Výchovný poradca
Základná škola Zákopčie č. 957 Zákopčie, Stred 957
fotka
Mgr. Gabriela Plačková
Riaditeľ
Základná škola Zákopčie č. 957 Zákopčie, Stred 957