Základná škola s MŠ Závadka nad Hronom, Hviezdoslavova 30

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Hviezdoslavova 30, 97667 Závadka nad Hronom
WWW:
E-Mail: skolazavadkanh@stonline.sk
Telefón: 0911 183107, 048 / 618 31 07
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 037828487
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Marta Vargová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Závadka nad Hronom, Hviezdoslavova 30
fotka
PaedDr. Zuzana Škútová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Závadka nad Hronom, Hviezdoslavova 30