Základná škola Zázrivá, Stred 122

Typ: Základná škola
Adresa: Stred 122, 02705 Zázrivá
WWW:
E-Mail: zszazriva@stonline.sk
Telefón: 43/5896123
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dolný Kubín
IČO: 037810707
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Mária Petrovičová
Výchovný poradca
Základná škola Zázrivá, Stred 122
fotka
Mgr. Anton Daubner
Riaditeľ
Základná škola Zázrivá, Stred 122