Spojená škola - ŠZŠ Bardejov, Pod papierňou

Typ: Spojená škola
Adresa: Pod papierňou , 08501 Bardejov
WWW:
E-Mail: szsbj@stonline.sk
Telefón: 054 /472 21 82
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bardejov
IČO: 42079322
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Viera Jurčišinová
Výchovný poradca
Spojená škola - ŠZŠ Bardejov, Pod papierňou
fotka
Mgr. Magdaléna Zábojníková
Riaditeľ
Spojená škola - ŠZŠ Bardejov, Pod papierňou