CPPPaP Bánovce nad Bebravou

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: 5.apríla 739/12, 95701 Bánovce nad Bebravou
E-Mail: ppp_bnb@stonline.sk
Telefón: 038/ 760 20 97
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Trenčín
IČO: 42273404
036128414
Základná škola Bánovce nad Bebravou, Duklianska 1 
387602043 
Detail
036128406
Základná škola Bánovce nad Bebravou, Gorazdova 1319/6 
387602906 
Detail
036128473
Základná škola Bánovce nad Bebravou, J. A. Komenského 1290/1 
038 / 7602911, 0905779808 
Detail
036128481
Základná škola Bánovce nad Bebravou, Partizánska 6 
387603425 
Detail
031202659
Základná škola Bánovce nad Bebravou, Školská 1123/29 
387603922 
Detail
036128392
Základná škola Rybany, Rybany 355 
038 / 7692297, 7692656 
Detail
036128503
Základná škola Šišov, Šišov 74 
387696129 
Detail
036128490
Základná škola Zlatníky, Zlatníky 62 
387695130 
Detail
034058893
Špeciálna základná škola Bánovce nad Bebravou, Radlinského 1605 
387608569 
Detail
017050154
Základná škola i. pre žiakov s NKS Brezolupy, Brezolupy 30 
038 / 7627070 
Detail
fotka
Mgr. Dana Balažovičová
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Bánovce nad Bebravou
fotka
Mgr. Miriam Laušová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Bánovce nad Bebravou
fotka
Mgr. Mária Rodinová
Psychológ
CPPPaP Bánovce nad Bebravou
fotka
Mgr. Eva Zbudilová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Bánovce nad Bebravou, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Zuzana Žitňanská
Psychológ
CPPPaP Bánovce nad Bebravou