Základná škola s MŠ Bardejov, Pod Papierňou 1

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Pod Papierňou 1, 08583 Bardejov
WWW:
E-Mail: zspodpapiernou@gmail.com
Telefón: 054/4723429
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bardejov
IČO: 037874004
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Milena Delejová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Bardejov, Pod Papierňou 1
fotka
PaedDr. Ján Lazor
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Bardejov, Pod Papierňou 1