Spojená škola Zlaté Moravce, J. Kráľa 39

Typ: Spojená škola
Adresa: J. Kráľa 39, 95301 Zlaté Moravce
WWW:
E-Mail: spojenaszm@gmail.com
Telefón: 037/642 60 77
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 34062840
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Martina Belicová
Výchovný poradca
Spojená škola Zlaté Moravce, J. Kráľa 39
fotka
Mgr. Zita Záborská
Riaditeľ
Spojená škola Zlaté Moravce, J. Kráľa 39