Základná škola Zlaté Moravce, Robotnícka 25

Typ: Základná škola
Adresa: Robotnícka 25, 95301 Zlaté Moravce
WWW:
E-Mail: zsrobzm@gmail.com
Telefón: 037/ 6422 538 
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 037865111
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Herdová
Výchovný poradca
Základná škola Zlaté Moravce, Robotnícka 25
fotka
Mgr. Jana Dudášová
Riaditeľ
Základná škola Zlaté Moravce, Robotnícka 25