Základná škola sv. Don Bosca Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 24

Typ: Základná škola
Adresa: Ul. 1. mája 24, 95301 Zlaté Moravce
WWW:
E-Mail: zsdonboscozm@gmail.com
Telefón: 037/ 6422 835
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 18048650
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Erika Jenisová
Výchovný poradca
Základná škola sv. Don Bosca Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 24
fotka
Ing. Marta Lazúrová
Riaditeľ
Základná škola sv. Don Bosca Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 24