Základná škola Zlatníky, Zlatníky 62

Typ: Základná škola
Adresa: Zlatníky 62, 95637 Zlatníky
WWW:
E-Mail: zlatskol@stonline.sk
Telefón: 387695130
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bánovce nad Bebravou
IČO: 036128490
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Monika Idunková
Výchovný poradca
Základná škola Zlatníky, Zlatníky 62
fotka
Mgr. Mária Horváthová
Riaditeľ
Základná škola Zlatníky, Zlatníky 62