ZŠ B. Krpelca Bardejov, Tarasa Ševčenka 3

Typ: Základná škola
Adresa: Tarasa Ševčenka 3, 85101 Bardejov
WWW:
E-Mail: skola@zsbkbj.edu.sk
Telefón: 054/ 472 2129
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bardejov
IČO: 37874012
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Mária Bujňáková
Výchovný poradca
ZŠ B. Krpelca Bardejov, Tarasa Ševčenka 3
fotka
PaedDr. Slávka Glittová
Výchovný poradca
ZŠ B. Krpelca Bardejov, Tarasa Ševčenka 3
fotka
Mgr. Ivan Bandurič
Riaditeľ
ZŠ B. Krpelca Bardejov, Tarasa Ševčenka 3