Základná škola Bardejov, Wolkerova 10

Typ: Základná škola
Adresa: Wolkerova 10, 08541 Bardejov
WWW:
E-Mail: zs@zswolkerovabj.edu.sk
Telefón: 0544723308
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bardejov
IČO: 037874021
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Eva Andruščáková
Výchovný poradca
Základná škola Bardejov, Wolkerova 10
fotka
Mgr. Dagmar Filipová
Riaditeľ
Základná škola Bardejov, Wolkerova 10