CZŠ sv.Košic. mučeníkov Ždaňa, Jarmočná 96/13

Typ: Základná škola
Adresa: Jarmočná 96/13, 04411 Ždaňa
WWW:
E-Mail: zeleznikovajana@seznam.cz
Telefón: 910472088
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Košice - okolie
IČO: 017151791
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Janka Železníková
Výchovný poradca, Riaditeľ
CZŠ sv.Košic. mučeníkov Ždaňa, Jarmočná 96/13