Základná škola Bátovce, Bátovce 368

Typ: Základná škola
Adresa: Bátovce 368, 93503 Bátovce
WWW:
E-Mail: zs.batovce@post.sk
Telefón: 036/6394188
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Levice
IČO: 037864289
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Anna Maračková
Výchovný poradca
Základná škola Bátovce, Bátovce 368
fotka
PhDr. Roman Salinka
Riaditeľ
Základná škola Bátovce, Bátovce 368