Cirkevná základná škola Žilina, Gaštanová 53

Typ: Základná škola
Adresa: Gaštanová 53, 01007 Žilina
WWW:
E-Mail: cms.pastierik@wmail.sk
Telefón: 041/7247413
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Žilina
IČO: 37904299
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Badžgoňová
Riaditeľ
Cirkevná základná škola Žilina, Gaštanová 53
fotka
PaedDr. Petra Pustajová
Výchovný poradca
Cirkevná základná škola Žilina, Gaštanová 53