CZŠ Romualda Zaymusa Žilina, Romualda Zaymusa 3

Typ: Základná škola
Adresa: Romualda Zaymusa 3, 01001 Žilina
WWW:
E-Mail: czszaymusa@gmail.com
Telefón: 041/ 5623 625, 903 591 593
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Žilina
IČO: 37813056
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Katarína Križňanová
Výchovný poradca
CZŠ Romualda Zaymusa Žilina, Romualda Zaymusa 3
fotka
Mgr. Stanislav Staňo
Riaditeľ
CZŠ Romualda Zaymusa Žilina, Romualda Zaymusa 3