Základná škola Belá-Dulice, Belá - Dulice 84

Typ: Základná škola
Adresa: Belá - Dulice 84, 03811 Belá-Dulice
WWW:
E-Mail: zsbeladulice@gmail.com
Telefón: 043/ 4297 281
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Martin
IČO: 037812033
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Monika Bajesová
Výchovný poradca
Základná škola Belá-Dulice, Belá - Dulice 84
fotka
Mgr. Jana Hlinčíková
Riaditeľ
Základná škola Belá-Dulice, Belá - Dulice 84