ZŠ Jána Vojtecha Šimka Žitavany, Šimkova 40

Typ: Základná škola
Adresa: Šimkova 40, 95197 Žitavany
WWW:
E-Mail: skola@zszitavany.edu.sk
Telefón: 037/ 6426 433
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 037865102
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zdenka Horváthová
Výchovný poradca
ZŠ Jána Vojtecha Šimka Žitavany, Šimkova 40
fotka
PaedDr. Gabriela Ďuriačová
Riaditeľ
ZŠ Jána Vojtecha Šimka Žitavany, Šimkova 40