Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou, Komenského 64/17

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Komenského 64/17, 06781 Belá nad Cirochou
WWW:
E-Mail: riaditel@czsbelanc.edu.sk
Telefón: 577/683144
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Snina
IČO: 037942123
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Martina Šestáková
Výchovný poradca
Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou, Komenského 64/17
fotka
Mgr. Alžbeta Draganová
Riaditeľ
Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou, Komenského 64/17