Základná škola Beladice, Školská 252

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 252, 95175 Beladice
WWW:
E-Mail: svemi@centrum.sk
Telefón: 037/ 6330 247
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zlaté Moravce
IČO: 037865676
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Hedviga Šabová
Výchovný poradca
Základná škola Beladice, Školská 252
fotka
Mgr. Andrea Záhorská
Výchovný poradca
Základná škola Beladice, Školská 252
fotka
Mgr. Michal Homola
Riaditeľ
Základná škola Beladice, Školská 252